Program

Program konferencije

13.11.2021.

Prijava i upoznavanje 9:15 - 9:30

9:30 - 09:35

Otvaranje konferencije

Dunja Skoko-Poljak, Ministarstvo zdravstva

Zoran Dominković i Saša Tkalec, Iskorak

9:35 - 10:00

Gdje smo na putu prema N00LI Plenarna prezentacija

Josip Begovac, Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Referentni centar za dijagnostiku i liječenje HIV-a

10:00 - 10:45

Što radimo da se postigne N00LA Predstavljanje sažetaka

Predstavnici raznih institucija, udruga i organizacija
(Pošaljite svoj sažetak)

Pauza 10:45 - 11:00

11:00 - 12:15

Kako poboljšati testiranje na HIV u Hrvatskoj Panel rasprava

Tatjana Nemeth Blažić i Petra Smoljo (Hrvatski zavod za javno zdravstvo), Marija Mašanović (Zavod za javno zdravstvo Dubravačko-neretvanske županije), Ante Šokota (ISKORAK), Arian Dišković (HUHIV), Ana Višić (društvo Hepatos), Luka Medić (CroMSIC)

Pauza za ručak 12:15 - 13:00

13:00 - 14:15

Kako do nula stigme i diskriminacije Panel rasprava

Sanja Belak Škugor (Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"), Mario Lemešić (osoba koja živi s HIV-om), Ivana Javorić (Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"), Sunčana Roksandić (Pravni fakultet)

Pauza 14:15 - 14:30

14:30 - 14:45

Popravimo HR Wikipedija sadržaje o zdravlju i LGBTIQ+ temama

Željko Blaće i Lorena Herceg (HrW inicijativa)

14:45 - 15:00

Evaluacija, pozdravi i zatvaranje

Sudjelovanje na konferenciji bit će prijavljeno na bodovanje stručnim komorama (Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska psihološka komora)