Što radimo da se postigne N00LA?

Zaprimljeni sažetci

Svih sažetci u PDF formatu za lakši pregled na mobilnim uređajima

Predstavljanje sažetaka te odgovaranje na pitanje o svim sažetcima je od 10:00 do 10:45.

Poziv za sažetke

Radite nešto da se postigne N00LA? U sklopu konferencije predstavit će se sažetci na temu "Što radimo da se postigne N00LA?". Možete predstaviti svoju aktivnost, npr. svoje usluge, rezultat rada, istraživanja, najavu događaja, nove edukativne materijale i slično. Jedan sažetak = jedan slajd. Jedna osoba/organizacija može pripremiti više sažetaka.

Sažetke poslati do 12.11.2021. u 16h na zoran@iskorak.hr u obliku jednog slajda (u .ppt, .pptx formatu). Ubavezno uključiti kontakt podatke i/ili link za više informacija o aktivnosti.

Poslane sažetke će pregledati organizatori konferencije te će odabrati 5 sažetaka za usmenu prezentaciju na konferenciji (do 5 minuta po prezentaciju), dok će se ostali sažetci moći pregledati na ovoj web stranici. Predstavljanje sažetaka te odgovaranje na pitanje o svim sažetcima je od 10:00 do 10:45.